با تمام شدن کتاب یک روز دیگر ، برای این که به نقل از یکی از دوستان بی کتاب نمونیم ، و داستانی برای پر کردن فراغت داشته بشیم ، دست به کار جستجو برای انتخاب کتاب جدید شدم 

واقعا تو انتخاب کتاب وسواس دارم ، آخه معتقدم که با زمان محدودی که ما برای مطالعه داریم و انبوه آثار هنری ، خوب باید به اینطور وسواسی تو انتخاب داشته باشیم اگر نه دستی دستی باعث میشم از خوندن چند اثر خوب محروم بمانیم ، واسه همین مساله بعد از کلی گشت و گزار و بررسی کتاب های مختلف نتیجه گرفتنم یه کتاب کوچک که بشه تو یه هفته خوندش و واقعا ارزش خونده شدن داشته باشه .

و از اونجایی که جوینده یابنده است ، موفق شدم کتاب "جاناتان مرغ دریایی" که رمانی کوتاه اثر ریچاد باخ هست رو پیدا کنم . کتاب در سال 1970 نوشته شده  و راجبه یک مرغ دریایی است که در مورد زندگی و پرواز می آموزد.