رذائل


عظمت و فضائل ملت هر کشوری را از طرز رفتار آنان با حیوانات برآورد کنید (مهاتما گاندی)
چرا همچین حرفی میزنه گاندی!، گاندی وقتی این حرف رو زده که احتمالا قانونی در خصوص حمایت از حیوانات وجود نداشته،در بی قانونی تنها شخصیت فرد است که او را از رذائل دور می کند!
وقتی فراتر از قانون باشی، دستت رو می گذاری بیخ گلوی دختر بد حجاب تا خفه اش کنی!
+ آدم و حیوان ندارد ، همه قربانی یک جور جهالتیم
++ عکس بازتاب جهانی این رفتار به پست اضافه شد!
۹۷/۰۱/۳۱ ۸ نظر ۳
یک آشنا

دست و پا چلفتی

پریروز دوستان پشنهاد هندبال دادن ،من رو هم بردن

تا حالا اینقدر قانع نشده بودم که بدرد هیچ ورزشی نمی خورم

امتیاز سوم رو که واگذار کردم ، قبل از اون که بحسابم برسن

بحسابم رسیم !

تو راه خونه با خودم فکر میکردم ، چقدر بدرد نخورم ...

و این صفت واقعیت داشت.


۹۷/۰۱/۲۷ ۲۳ نظر ۴
یک آشنا

خالی از سکنه

هر کسی رو میبینی،
داره میره یا میخواد بره از ایران :/
ظاهرا موفقیت شده رفتن از ایران
۹۷/۰۱/۲۴ ۱۱ نظر ۱۰
یک آشنا

تلگرام حرام شرعی!


اتفاق در 29 اسفند 1268 ، افتاد که امتیاز تجارت توتون و تنباکو برای مدت 50 سال به تالبوت داده شد.

وقتی که میرزای شیرازی از این خبر مطلع می شود ، با نصف سطر معرف حادثه ساز می شود و این انحصار را در هم می شکند.


اگر امروز استفاده از تلگرام حرام شرعی اعلام شود ، به اندازه فتوای میرازی شیرازی که حتی در ایران هم نبود ، تاثیر خواهد شد ؟

چطور روحانیت به این سمت حرکت کرد ؟


+ شما چی فکر می کنید ؟

۹۷/۰۱/۲۰ ۱۷ نظر ۵
یک آشنا

بی سرزمین

آدمی که به سفر عادت کرده
بخاطر هیچ نگاهی در هیچ شهری ماندنی نخواهد شد!
۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳ نظر ۷
یک آشنا

خسته ام از این همه بودن

خسته شدم از این که همیشه باید در دسترس باشم ! 

یا موبایل ، که هی زنگ میزنه یا هی پیامک پشت پیامک

یا تلگرام لعنتی هی پیام و پیام و پیام ...

کیه که داره منو وادر به این همه بودن می کنه ؟

میخوام مقداری نباشم تو جهان لعنتی 


+ متنفرم از سیستم هایی که همون لحظه و موقع باید جواب گو باشی ! ، تیکت خوبه ، ایمیل خوبه ، بلاگ خوبه ، زندگی بدون مزاحم خوبه :|

۹۷/۰۱/۱۸ ۱۲ نظر ۳
یک آشنا