‏هرکسی رو که میبینی داره با یه مشکلی میجنگه که تو درباره اش هیچی نمیدونی.

  مهربان باش.

              همیشه