«داماهی» یک گروه ایرانی است که در سال 1393 توسط دارا دارایی (نوازنده‌ی باس و سرپرست گروه)، حمزه یگانه (نوازنده‌ی کیبورد و بنجو)، ابراهیم علوی (نوازنده‌ی گیتار و عود)، رضا کولغانی (خواننده) و شایان فتحی (نوازنده‌ی درامز و پرکاشن) تشکیل شد. باهم قطعه دیوانه از این گروه را میشنویم.
دریافت


می‌ترسُم از این کشور خُوسیده‌ی خوشبخت

بیدار بشُم این طرف مرز نباشی

 

تو خو زمین باشُم و بارونی و گندم

بیدار بشُم اما کشاورز نباشی

 

می‌ترسُم از اینجا بری و خونه بُرُمبه

له شُم تو به معماری آوار بخندی

 

آواره بشُم مملکتُم دست تو باشه

هیهات اگر ارتش موهاتِ نبندی

 

دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

می‌ترسُم از اون لحظه که دیوونه نِباشی

 

هی پُست کنُم عمر عزیزُم در خونه‌ت

یک عمر کِسی در بزنه خونه نِباشی

 

ایجاد شدی توی تَنُم مثل یه بحران

بحران شدُم از بوسه‌ی ایجاد شونده

 

پایان غم‌انگیزه، خودُم منتظرُم هست

می‌ترسُم از این لحظه‌ی فرهاد شونده

 

افسار پریشونی من دست خودَم نیست

جن رفته در این شعر، در این وزن عروضی

 

می‌ترسُم از این حیف شدن، حیف اگر تو

حتی به منِ پاره شده چشم ندوزی

 

دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

می‌ترسُم از اون لحظه که دیوونه نباشی

 

هی پُست کنُم عمر عزیزُم در خونه‌ت

یک عمر کِسی در بزنه خونه نباشی