چه اهمیتی دارد که چه کسی هستم و یا چه جنسیتی دارم و یا چند سال عمر کرده ام و یا کجا زندگی می کنم و یا حتی چقدر درآمد دارم ویا حتی از چه قوم و یا نژادی هستم ؛ تنها کاری که با دانستن این جزئیات می توان انجام داد ، قضاوت کردن است.

آنچه اهمیت دارد این است که چه فکر می کنم ، چرا که هرشخص وجودی ساخته افکارش است ؛ بیاییم عمیق تر از چشم سر به هم بیندیشیم ، نه به ظاهر هم بلکه به افکار هم علاقه نشان دهیم و الگو برداریم ، تنها در این صورت آنچه لایق آن هستیم را به دست خواهیم آورد.