تولید تو ایران =25 درصد مالیات + 16.67 درصد قرداد (بیمه) میشه 41.67 درصد از درآمد و باید بدی به دولت بدون ارایه تسهیلات و حمایت از طرف دولت.
در حالی که اگر محصول آماده بخری و بفروشی فقط 5 در صد مالیات + بیشینه 7 در صد قرارداد (بیمه) پرداخت می کنی.

+ نمی دونم چرا رفتم درس خوندم؟