الان یه جوری شده که داشتن یه بیماری که اسم خارجی خوبی هم داشته باشه و اونقدرام مشهود نباشه کلاس داره.

طرف رفته دکتر میگه کلی تست و اینا گرفته گفته نه خبری اون چیزی که فکر میکنی نیست، میآد میگه نه دکتره نمیدونه من خودم میدونم که اینو دارم!

جالبه برام، آیا امکانش هست ما بیماری و اختلال نامشهود با کلاسمون رو واگذار کنیم و سند بزنیم در ازاء این که فقط نداشته باشیمش ؟

ای کاش میشد.