از اول دبیرستان یه سوال تو ذهنم هی تکرار میشده و میشده  وهیچ وقت هم واقعا نتونستم جوابش رو پیدا کنم ؛ امیدوارم که با مطرح کردنش اینجا دوستان بتونن کمک کنم که جوابی منطقی براش پیدا کنم ، مخصوصا که میدونم دوستان فرهیخته ای اینجا رو می خونن

البته ممکنه مقداری خنده دار باشه سوالم ؛ شما بذارش به پای یه بچه دبیرستانی ! ولی تا وقتی جوابی برای مساله ای پیدا نکنم ذهنم ول کنش نیست اینم یه جور مرض‌ه دیگه

سوال از این قراره که چرا حیوانات خال خالی داریم ؛ مثل گاو و سگ و ... که ممکنه پوست یک دست نداشته باشند یعنی لکه های گنده از رنگ دیگه ای روی پوستشون داشته باشند ولی این موضوع برای یه سری موجودات دیگه صادق نباشه مثل انسان ؟