فیلم خوب زیاد میشناسم که معرفی کنم ! ولی این فیلم فرق داره ! فیلم 105 دقیقه است و تقریبا 90 دقیقه اول فیلم ردفورد تنها بازیگر این فیلم هست که خدا رو شکر کسی هم نیست باهاش حرف بزنه :) شاید 90 دقیقه اول فیلم به اندازه تعداد انگشت های یک دست دیالوگ نداشته باشه !  واسه همینه که دوستش دارم و به نظرم متفاوته ! و ارزشش رو داره اینجا معرفیش کنه ! البته میدونم به سلیقه خیلی ها نمیخوره این فیلم ؛ ریتم آرام و پر از چالشی رو داره که دوستش دارم.

All Is Lost در IMDB