+ حالم بهتره ، از لاک تنهایی خودم اومدم بیرون - یکم اخترفیزیک خوندم !!!!

+ متن رو تا آخر بخونید و بگید چقدر میتونید زنده بمونید ؟


طوفان خورشیدی یا طوفان مغناطیسی به هر پدیده ی انفجاری در جو خورشید اطلاق می شود که باعث آزاد شدن انرژی زیادی از سطح آن می شود. معمولا ما آن را حس نمی کنیم ، چراکه توسط میدان مغناطیسی زمین دفع میشود ، مطابق عکس زیر:


تا اینجای قضیه که یه واقعیت علمی هست ، داشتم فکر می کردم اگر روزی یه طوفان خورشیدی خیلی بزرگ به سمت زمین بیاد که میدان مغناطیسی زمین قادر به مهار آن نباشد ، و فرض بگیریم که نسل موجودات زنده از این طوفان جان سالم به در ببرند ، دستگاه های الکترونیکی همه از کار خواهند افتاد. ژنراتور ها ، کامپیوتر ها ، موبایل ها ، رادیو ها و.... هر چیزی که با برق کار میکنید {این اتفاق به دلیل electromagnetic pulse حاصل از این قضیه رخ خواهد داد}

آنگاه - انسان موجودی است بسیار آسیب پذیر ، خودتان رو فرض کنید ، چقدر مهارت بقاء دارید ، آیا میتوانید بدون دسترسی به اینترنت ، آتش بیفروزید که با گرمای آن خود را زنده دارید ؟

آیا میتوانید غذای خود را تامین کنید ، شکار کنید ، فکر میکنید مهارتی دارید که در جهان جدید بتوانید به بقاء خود ادامه دهید؟

فرض کنید یک مزرعه گندم پیدا میکنید ، آیا قادر به برداشت آن هستید ؟ ، یا این که چگونه دانه های گندم را از ساقه آن جدا میکنیم ؟


داشتم فکر می کردم چقدر دهشت ناکه که مهارت های اولیه بقا رو به کلی فراموش کردیم 

شما فکر میکنید در چنین جهانی ، چقدر قادر به زندگی هستید ؟؟؟