سلیقه یه مشت مرد مریض،باعث شده عروسکای پلاستیکی به خودشون بگن داف
میدونید که duff یعنی Dumb ugly fat friend
خوبم بهشون می آد....
والا