بعضی‌ها روز جمعه در صف حوزه رای‌گیری ایستاده‌اند و زمانی که نوبت‌شان رسیده، روی برگه رای جوک نوشته‌اند و کارتون کشیده‌اند و از آن عکس گرفته‌اند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

همه کسانی که تصویر برگ رای مخدوش خود را منتشر کردند، بیمار هستند و از کمبود توجه رنج می‌برند، وگرنه هیچ انسان عاقل و بالغی نمی‌پذیرد که در آستانه ورود ایران به دوران پسابرجام و در شرایطی که دلواپسان قصد بر هم زدن برجام و استیضاح ظریف را دارند، روی برگ رای نقاشی بکشد و با خوشحالی عکس آن را به دیگران نشان دهد.

چرا بعضی از ما همیشه برای لوس‌بازی و مسخره‌بازی در آماده‌باش به سر می‌بریم؟!

تو که وقت و انرژی گذاشتی و تا محل رای‌گیری رفتی، چه می‌شد اگر حداقل نام چند کاندیدای مطمئن را می‌نوشتی تا به مجلس بروند؟

اکنون افتخار تو این است که آرای باطله داخل صندوق انداختی و خوشحال بودی که رای دادی؟