این که 7000 هزار گشت ارشاد نامحسوس شروع به کار کردن ، خبر جدیدی نیست . اما هر روز از خودم میپرسم حالا باید احساس امنیت بیشتری کنم ؟! 

شما چطور با خواندن این خبر احساس امنیت بیشتری دارید ؟! آیا در فقه چیزی به اسم "رصد پنهانی منکر" وجود دارد؟


بعد نوشت : به گزارش سایت خبری فرارو این طرح متوقف شده است.

+ و با تشکر از محمدهادی علی بابائی جهت اطلاع رسانی :)


عکس : از سایت خبری عصر ایران