سیاه و سفید ، زن و مرد ، همه ما زندانی عقیده و اعتقادات خود هستیم.

نگاه متمایز سفید پوستان به سیاه پوستان ، نگاه دین داران به بی خدایان ،و... تمام اون چیزی که باعث این اختلافات شگرفت در نوع بشر می شود ، اختلافات جسمی نیست بلکه همین اختلافات فکری است ، هرز گاهی این تفکرات افراطی شده و آتش جنگی را افروخته است ، جنگ هایی در نه زمان های خیلی دور ، جنگ هایی در دوره معاصر !.

یکی از خطرناک ترین ابزار های کنترل عقاید ، دین است. در جهان امروز بیش از 5000 دین مختلف وجود دارد که پیروان هر دین ، دین خود را بهترین و آخرین دین می پندارند در صورتی که بیشتر این افراد از دین خود اطلاع صحیحی ندارند و هیچگونه تحقیقی در خصوص دین خود نمی کنند ولی با تمام وجود از آن دفاع می کنند ، یکی از تضاد های جهان مدرن همین مساله ایدئولوژی است. وقتی جنگ شروع می شود که بخواهیم یا بخواهند خط فکری و ایدئولوژیک خود را به صورت افراطی به دیگران القاء کننده. باید بپذیریم که در جهان امروز اعتقادات افراد یک مساله کاملا شخصی است و نباید اعتقادات افراد را مسخره کرد یا در امور شخصی افراد تجسس نمود. 

شاید دیگر این اعتقادات نیستند که قابل احترام هستند ، بلکه شخصیت فرد است که قابل احترام است.