نیمه تاریک

پارادوکسی به نام زن

زن ، بیل ؛ و بیل زن

نیمه خاموش هستی

عمیق مثل ماریانا

تلخ مثل زن بودن

و....


انتخاب عنوان واقعا سخت بود ، هر کدوم رو دوست دارید انتخاب کنید !

خیلی ها خندیدند به کم عقلی و کم خردی محقق سعودی که در خصوص کتک زدن زن ویدئویی منتشر کرده بود. و حتی اخبار 20:30 با تمسخر ان را پوشش داد. 

از دیدن و خوندن این خبر واقعا متاسف شدم ، خشونت علیه زنان یک آمار نیست ، یک اتفاق خنده دار نیست ، یک حقیقت است که هر روزه در سراسر جهان اتفاق می افتد ، خشونتی که حتی رنگ و بوی دین به خود گرفته مسبب ساخت اینچنین ویدئویی شده است.

اون دسته ای که به این ویدئو خندیدند ، باید بدانند که در مسلک این سعودی ، واقعا همچین چیزی وجود داره . اشاره به آیه 34 سوره نساء ، برای توضیح درد خصوص ان به این صفحه مراجعه کنید ، یا در خطبه 80 نهج البلاغه زنان ناقص العقل خوانده شده اند!(در همان صفحه توضیح مربوطه هست)

یا در آیه 223 از سوره بقره زن به کشت زاری برای مرد توصیف شده ، رفع ابهام 

و یا در سوره نساء آیه 3 به مرد اجازه داشتن 4 همسر داده شده ! ، در تمام موارد ، کج فهمی و عدم تعقل باعث ایجاد اینچنین خشونت های افسار گسیخته ای درخصوص زنان شده است. 


وقتی خبر بردگی جنسی زنان اسیر شده توسط گروهک تروریستی داعش رو می بینیم ، باید عمیق تر فکر کنیم ، چرا که این گروهک ادعای اسلامی بودن دارد و به آیه های 24 سوره نساء استناد می کند.

جرم زن بودن تنها جرمی است که انتخاباش با خودمان نیست ، اما مجرم نبودن ، انتخابش با ماست.