تابناک : آسانسور سازمان ملی استاندارد هم پلمب شد


هرچه بگنند ، استانداردش می کنند! ، سازمانی که حتی به خودش و کارکنانش رحم نمی کند و آسانسور های آن به دلیل عدم استاندارد پلمپ می شوند !

سازمانی که برای تایید کیفیت و امنیت ایجاد شده ،  خود دچار سردرگمی و بی استانداردی گشته است ، آیا از این پس باید کالاهایی که دارای این نشان پر افتخار هستند را خریداری کنیم یا بر عکس خریداری نکنیم؟

و بدترین جای قضیه این که چند وقت پیش نمایندگان محترم مجلس لطف کردند و سلامت مردم رو به سازمان استاندارد سپردند ، سازمانی که حتی به ساده ترین وظایف خود درست عمل نکرده هم اینک متولی سازمان غذا و دارو نیز هست.