وقتی که مجبورت می کنن یک ماه آب و غذا نخوری که روزه دارها اذیت نشن ، این حست رو قشنگ درک کن و به خاطر بسپار!

وقتی زنی رو مجبور به حجاب اجباری می کنن که ایمان عده ای متزلزل نشه ، همچین حسی رو داره

اونم نه برای یک ماه برای تمام عمر !