تا حالا فکر کردی که آیا واقعا وجود داری ؟ ، یا خیال میکنی که وجود داری ! ، سوالی که جوابش خیلی بدیهی به نظر می رسد ولی وقتی که سعی می کنی بهش جواب بدی میبینی که واقعا  سوال سختی است ! ، چی باعث میشه که فکر کنی واقعا وجود داری و تمام تجربه هات فقط یک خواب مصنوعی یا یک رویا نباشه ، جهانی رو مثل ماتریکس تصور کنید که ما فقط در حال رویا دیدن در اون هستیم و واقعیت چیز دیگریست؟

ما جهان اطرافمون رو توسط حواس پنچ گانه خودمون ، حس و شناسایی می کنیم ، حواسی که مطمئنیم ما رو فریب نمیدن ، مثل بینایی ، لامسه ، شنوایی  و ... ، 

اما آیا واقعا می تونیم به این حواس خودمون اطمینان داشته باشیم ، با کمی ریز بینی متوجه می شویم که نه ، سینما بر اساس فریب بینایی به وجود اومده !! 

از طرفی هم میدونید که این دست ها مال شما هستند و به واسطه اراده شما حرکت میکنن ! مگر این که در حال رویا دیدن باشید ، تو رویا همه چیز واقعی به نظر میرسه ، شما میتونی در حال پرواز کردن باشید یا در حال سقوط از ارتفاع و این تصاویر اونقدر واقعی هستند که مغزتون همه رو باور داشته باشه و بهشون عکس العمل نشون بده !!!

اما از کجا بدونیم که رویا نمی بینیم ، تو بیداری میدونیم که بیداریم ولی تو خواب و رویا نمی تونیم متوجه بشم که خواب هستیم و داریم خواب می بینیم !

حالا با این اوصاف میتونی مطمئن باشی که اون چیزی که به عنوان حقیقت باور داری واقعا وجود داشته باشه ، مثل وجود خودت ! 

تنها یک جواب برای این همه پرسش هست و اون هم به نقل از دکارت که میگه : می اندیشم پس هستم


+ شما ! آیا واقعا وجود داری ؟