در تلاشی برای آموختن پرواز به گوشی محترم و سرپیچی آن مرحوم ، اینک باز مانده آن!

دارم فکر میکنم چی بخرم دوباره ! ، باید یه گوشی اقتصادی باشه چون به هر حال باز ممکنه بخوام پروازش بدم ، زیاد دلم نسوزه ، اقتصادی که میگم منظورم به گوشی بین رنج قیمتی 500 تا 800 هست ! به نظر شما چی بخرم ؟


+ عکس با تکنولوژی 8 سال پیش نوکیا گرفته شده ، خوب بهتر از این نمیشه دیگه!