دلم یه شهر پر از رنگ می خواد ، 

       دلم یه شهر پر از رنگ نارنجی و زرد میخواد ، 

            دلم یه پاییز سرد میخواد.

                یه پاییز سرد که نم نم از آسمون بباره !


دلم یه پاییز میخواد ، سرد ، توی پارک ، یه عالمه برگ زرد ، صدای کلاغ و خش خش برگ ، دلم پاییز میخواد ، اونقدر سرد که دستکش کنی و هی ها کنی ، اونقدر سرد که شال رنگ رنگی دست بافم رو بکشم رو صورتم ، خودم رو قایم کنم از مردم شهر !

دلم دیونه بازی میخواد ، برگ بازی میخواد !

یه نم نم بارون با موزیک alone in the rain میخواد.


+ حال و هوام پاییزیست ، دلم دیونه بازی میخواد.