یکی از روش های خودکشی ، اشتعال در یک پست دولتی است ، لطفا خودکشی نکنید و کسی را به کشتن ندهید.

خیلی از آدم ها بعد از اتمام تحصیل دست روی دست می گذارند تا کسی پیدا شود و استخدامشان کند ، و هیچ خوشبختی و شانسی را بالاتر از دست یافتن به سمت دولتی نمی دانند و از هیچ تلاشی برای موفق شدن در این راه فروگذار نمی کنند و البته یکی از اصلی ترین حامیان این نگرش ، خانواده ها هستند.

دیدگاه شخصی من در خصوص کار دولتی دقیقا خودکشی است ، وقتی که شما آزادی عمل و تمام خلاقیت خود را با یک کار دولتی عوض میکنید ، دقیقا مثل این است که خودکشی کرده اید. انسان هایی را می شناسم که تا قبل از دریافت چنین سمتی خلاق ، سرزنده ، با نشاط بوده اند و بعد از کار کردن در چنین شرایطی ، تبدیل به یک احمق محافظه کار شده اند.

معتقدم که وقتی آدم در مسیر حرکتش به رودخانه ای خروشان می رسد ، به جای این که بنشیند تا کسی بیاید و برایش پلی بسازد خود باید دست به کار شود و آن پل را بسازد ! ، در همین راستا وقتی نیاز شغلی دارید ، خود ان را ایجاد کنید.

پس خواهش می کنم ، با  انتخاب کار دولتی ، خودکشی نکنید !

+ این را کسی می گوید که قبلا کار دولتی خود را ترک گفته است.