دو هفته است خواب و خوراک نداشتم ، همش فکر ، همش تلاش ، همش شکست ، اما بلاخره باز باشد. 

هنوز ده دقیقه از نفوذ و جیغ بنفشم نمی گذره ، در خودم نمی گنجم

منتظر یه پست هکری حسابی باشید ^___^


بعد نوشت

+ لعنتی دستم داره می لرزه