امنیت چه در فضای مجازی و چه در واقعیت اصلا شوخی نیست ، در فضای مجازی همچنان عدم وجود امنیت ، به خوبی به چشم می آید.


وقتی در فاصله دوبار گوش کردن به موزیک زیر سرور kh[h چنان .. میشه که حتی میشه یوز ساخت و لاگین کرد.

 

+ یا متخصص نداریم که بعیده ، یا افراد بی سواد مسئولیت های بزرگ دارن.