کلی پست نوشتم ، فایل هاش اپلود نمیشه تو باکس بیان ، نمیشه پست رو هم بدون عکس بفرستم :/

بیان این بار اولت نیست ها ! 

[به شکل مسخره ای عصبانی - نکنه شوخی دلت میخواد]