برای انتخاب میز برتر خود طی 48 ساعت آینده می تواند به آدرس زیر مراجعه کنید.

انتخاب میز برتر


جزئیات :

بعد از باز شدن بلاگ رای گیری ، برای رای دادن به میز مورد نظرتون می توانید بر روی آیکون قلب کلیک کنید ، با قرمز و تو پر شدن قلب مورد نظر ، یعنی رای شما ثبت شده است.

مطابق عکس زیر.

برای پس گرفتن رای ، یا اصلاح با کلیک مجدد بر روی قلب مورد نظر ، رای را اصلاح نمایید. مطابق عکس زیر


+ برای رای دهی باید وارد اکانت بلاگ بیان شده باشید.

+ میز یک آشنا قابل رای دهی نیست.