چند ویدئو خیلی کوتاه از اتفاقات این روز های چین :/

 

اول دستگیری یک آشنا (نفوذ غیر مجاز) و اسکورت توسط تیم امنیتی نمایشگاه

 


دریافت
مدت زمان: 11 ثانیه 

 

 

 

رستورانی با میز متحرک ف هرچی خواستی برمیداری میخوری :) ما که هیچی نخوردیم

 

 


دریافت
مدت زمان: 8 ثانیه 

 

 

نمایش آفریقایی در چین در مجموعه پنجره جهان (windows of world)

 

 


دریافت
مدت زمان: 50 ثانیه 

 

 

شهر بازی ، داره بازی میکنه و پیانو میزنه فکر کنم آهنگ فریبرز لاچینی باشه ، :))

 


دریافت
مدت زمان: 41 ثانیه