برای خیلی ها مهمه ، ولی خوب برای من به شخصه اونقدارم مهم نیست ولی امروز از اون دنده پا شدم ، همون دنده دیگه ! 


- الو ، شرکت فلان ؟

+ بله بفرمایید ؟

- با مسئول سایت کار داشتم

+ شما ؟

- یک آشنا هستم !

{کمی انتظار}

+ بله بفرمایید !

- ببخشید فامیل شریفتون ؟

+ آقای فلانی هستم

- به نظر شما کپی مطالب دیگران بدون درج منبع دزدی حساب میشه یا نه ؟

+ بله - چطور ! 

- پس لطفا دزدی نفرمایید ، و اون مطلب رو که از یک آشنا برداشتید رو با ذکر منبع منتشر کنید یا پاکش کنید ! 

+ {هنگ کردن و صدای داغون شدنش اومد} ببببب اا  ا  شه

- خدا نگهدار 

بامب


والا :/

+ انتقام همه رو گرفتم ، دلم خنک شد!