+ شما که اینقدر دنبال کننده/فالورو/ممبر/لایک/بازدید و.. دارید ، چرا ازشون پول در نمی آرید؟
- چطور میشود ؟ چقدر در می آید ؟
+ خیلی ساده ، بیا تبلیغ ما رو بذار ...

و اینطور میشود که گند میزنی به خودت و اعتماد مخاطبت!

وقتی میگم سرمایه داری دقیقا منظورم اینه که هرچیزی رو فدای پول میکنی