دو روزه هرجا میری دارن ناله میکنن وا حیرتا تلگرام قراره بفنا بره !
میگن شورای عالی امنیت تصویب کرده،خوب به درک؛هم تاریخ تکرار میشه و هم اشتباهات
ولی این که هی میگن پیام رسان داخلی فقط یه شوخی زشته که خودشون باور ندارن،زیاد دور نیست همین دم عیدی کل سیستم بانکی با اون بزرگی مختل شده بود و جواب گوی نبود،بعد یه پیام رسان دولتی با یه سرور جوابگوی ترافیک تلگرام باشه ؟
حالا اینا هیچی  ، به نظرتون بحران آب واقعی تر و جدی تر از تلگرام نیست که اصلا نمی بینیدش!