خسته شدم از این که همیشه باید در دسترس باشم ! 

یا موبایل ، که هی زنگ میزنه یا هی پیامک پشت پیامک

یا تلگرام لعنتی هی پیام و پیام و پیام ...

کیه که داره منو وادر به این همه بودن می کنه ؟

میخوام مقداری نباشم تو جهان لعنتی 


+ متنفرم از سیستم هایی که همون لحظه و موقع باید جواب گو باشی ! ، تیکت خوبه ، ایمیل خوبه ، بلاگ خوبه ، زندگی بدون مزاحم خوبه :|