عظمت و فضائل ملت هر کشوری را از طرز رفتار آنان با حیوانات برآورد کنید (مهاتما گاندی)
چرا همچین حرفی میزنه گاندی!، گاندی وقتی این حرف رو زده که احتمالا قانونی در خصوص حمایت از حیوانات وجود نداشته،در بی قانونی تنها شخصیت فرد است که او را از رذائل دور می کند!
وقتی فراتر از قانون باشی، دستت رو می گذاری بیخ گلوی دختر بد حجاب تا خفه اش کنی!
+ آدم و حیوان ندارد ، همه قربانی یک جور جهالتیم
++ عکس بازتاب جهانی این رفتار به پست اضافه شد!