مادام جولیک ، مطلبی نوشتن که خیلی جالب بود ؛ 

مساله جالب توجه اش ، برای من این مساله است که هر کسی با توجه به سلیقه و خواسته های شخصیش میآد و دین رو کاستوم (شخصی سازی) میکنه ، یعنی اون چیزی که می پسنده رو فالو میکنه ؛ اون چیزی رو که دوست نداره ، آنفالو میکنه ! 

یه چیزی تو مایه های فرقه کاتولیک ، اصلا دلیل گسترش کاتولیک ، همین قابلیت کاستوم شدنش هست ، یعنی کلیات دین که مشخصه ولی جزییات با توجه به آدام و رسوم هر منطقه متفاوت هست ، مثلا توی کانادا ؛ کاتولیک بودن یه چیزه ، تو ایتالیا یه چیز دیگه ؛ نه توی کلیات بلکه توی جزییات ، همین اصل هم شده که کاتولیک بزرگترین فرقه مسیحی رو تشکیل میده ! 

رفتار و برخود خیلی ها با دین ختم میشه به خواست های شخصی خودشون متاسفانه ؛ 

خیلی ساده باید یاد آوری کنم که عزیز دل ، دین در همه ، سوا کردنی نیست که خوباش رو برداری و اونچه خوشت نمی آد و بذاری برای بقیه 

آره دین در همه! یا باور داری یا نداری ؛ نمیشه بگی اینجاش رو باور دارم و اونجاش رو نه ندارم :|