یک عدد آشنای گیر کرده میان پیوند های آرسنیک و سیلیکون(نیمه هادی) هستم که همه چیز برایم در منطق صفر و یک گیر است