از کفرنامه اثر کارو


خداوندا

اگر روزی بشر گردی

زحال بندگانت با خبر گردی

پشیمان می شدی از قصه خلقت

ازاین بودن از این بدعت


خداوندا

اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی

لباس فقر پوشی و برای لقمه ی نانی

غرورت را به زیر پای نا مردان فرو ریزی

زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟


خداوندا

اگر با مردم آمیزی

شتابان در پی روزی

ز پیشانی عرق ریزی

شب آزرده و دل خسته

تهی دست و زبان بسته

به سوی خانه باز آیی

زمین آسمان را کفر می گویی

نمی گویی؟

+ امروز یعنی ۲۷ تیر سالمرگ شاعر بزرگ معاصر ایرانی کارو است. این شعر از کارو هم بی مناسبت با حال و روز ما نیست ! کارو دردریان عموما در اثارش به مبارزه با فقر و خرافات می پرداخت .

+ ویگن (خواننده) برادر کوچک کارو است