دارم مقدمات اولین سفر هیچهایک رو میچینم برای سفر به بوشهر ؛ تاحالا این ریختی سفر نرفتم ؛ یه کوله برمیدارم و میزنم به دل جاده (از سفر های عالمه جان خوشم اومد میخوام تجربه اش کنم )؛ البته از تهران با هواپیما میرم بوشهر بعد هیچ میزنم از بوشهر تا بندرعباس و با قطار برمیگردم تهران مجددا ! 

در مورد مسیر و محل های اقامت مقداری نگرانی دارم که امیدوارم مشکلی پیش نیاد برام 

+ در ضمن اولین سفرم با قطار هم هست

+ از خوانندگان عزیز ؛ هرکسی اهل بوشهر یا شهر های نزدیکش هست بهم پیام بده سووال خیلی دارم  :)