حتی مشاهده شده گوگل بهتر از خودمون ما رو میشناسه ! :|