امروز سفر شروع شد 
جزییاتش رو میذارم تو کانال تلگرام
@a5hena