۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدا» ثبت شده است

خداوند چه شکلی دارد؟

بندیکت دِ اسپینوزا ( ۱۶۳۲ - ۱۶۷۷ )  فیلسوف مشهور هلندی:

اینکه می‌گویید اگر خدا را سمیع و بصیر و شاهد و مرید ندانم...، پس خدایی که به آن معتقدم چگونه است، با این سوال شما مرا به خودتان بد گمان می‌سازید زیرا من فکر می‌کنم که شما کمالاتی بالاتر از صفات فوق نمی‌توانید تصور کنید. من از این فکر شما تعجبی نمی‌کنم؛ زیرا اگر «مثلث» را زبان می‌بود خدا را کامل ترین مثلث‌ها می گفت و «دایره» نیز ذات خدا را اکمل دایره‌ها می خواند؛ همینطور هر موجودی صفات خاص خود را به خدا نسبت می‌دهد.

متن فوق از میان نامه های اسپینوزا انتخاب شده است
۹۷/۰۶/۲۹ ۶ نظر ۲
یک آشنا

خدای هر روزه


ای کاش پرستویی بودم و کوچ می کردم به نگاه پر امید دخترکی گریان که باور کرده خدا فقط برای امشب به حرف های گوش می کند ، یا قطره رنگی بودم که به آرزو های کوچک و پر از مهربانی اش کمی رنگ می دادم ، یا گل قاصدکی بودم به دستان کوچکش تا آرزوهایش را بر دوش کشم و به تو برسانم. باشد که لبخندی نشانم بر لبانش.

دخترک باور داشته باش که خدا ، همان خدای هر روزه است ، همان مهربان همیشگی ، و تنها فرق امشب باور ماست ، که خدا را نیز جیره بندی کرده ایم !!


۹۵/۰۴/۰۶ ۸ نظر ۲
یک آشنا

اسکیمو


اسکیمو : اگر من چیزی در مورد خدا و گناه ندانم ، آیا باز هم به جهنم میروم ؟

روحانی : نه اگر ندانی نمیروی

اسکیمو : پس چرا میخواهی اینها را به من بگویی؟

۹۴/۱۰/۱۴ ۲۱ نظر ۹
یک آشنا