۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سعدی» ثبت شده است

غلام همت شنگولیان

غلام همت شنگولیان و رندانم

                    نه زاهدان که نظر می‌کنند پنهانت

سعدی

۹۵/۰۱/۲۵ ۲۰ نظر ۷
یک آشنا

مجال خواب...


مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال

درِ سرای نشاید بر آشنایان بست

سعدی

۹۴/۰۹/۲۲ ۱۰ نظر ۱
یک آشنا

درد عاشقاندرمان درد عاشقان صبرست و من دیوانه‌ام


نه درد ساکن می‌شود نه ره به درمان می‌برم


سعدی


۹۴/۰۸/۲۵ ۰ نظر ۱
یک آشنا