زندگی ساده


زندگی خیلی ساده است ، آسان نیست !!

۹۴/۰۸/۲۲ ۰ نظر ۷
یک آشنا

تنهایی


من با تنهایی بهترم

۹۴/۰۸/۲۲ ۰ نظر ۲
یک آشنا

زندگی


زندگی حاصل جمع تمام انتخاب های ماست

آلبرت کامو

۹۴/۰۸/۲۲ ۰ نظر ۲
یک آشنا

تنها نیستی

تنها نیستی

۹۴/۰۸/۲۲ ۰ نظر ۲
یک آشنا