تنهایی برفی

آدم برفی

به شانه ام زده ای

که تنهائی ام را تکانده باشی !

به چه دلخوش کرده ای ؟!

تکاندن برف از شانه های آدم برفی ؟!


گروس عبدالملکیان 


۹۴/۰۸/۲۳ ۰ نظر ۲
یک آشنا

ده سال بعد از رفتنت

کافهده سال بعد از حال این روزام
 با کافه های بی تو درگیرم
گفتم جهان بی تو یعنی مرگ
ده ساله رفتی و نمی میرم


۹۴/۰۸/۲۳ ۱ نظر ۲
یک آشنا

زندگی ساده


زندگی خیلی ساده است ، آسان نیست !!

۹۴/۰۸/۲۲ ۰ نظر ۷
یک آشنا

تنهایی


من با تنهایی بهترم

۹۴/۰۸/۲۲ ۰ نظر ۲
یک آشنا

زندگی


زندگی حاصل جمع تمام انتخاب های ماست

آلبرت کامو

۹۴/۰۸/۲۲ ۰ نظر ۲
یک آشنا

تنها نیستی

تنها نیستی

۹۴/۰۸/۲۲ ۰ نظر ۲
یک آشنا